Pozvánka:

Všichni zájemci o činnost a služby Poradny pro rodinu Pardubického kraje jsou srdečně zváni na den otevřených dveří, který se bude konat dne 2. října 2017 od 13:00 hod. do 17:00 hod. na pracovištích v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí.

 

Upozornění:

Poradna pro rodinu Pardubického kraje pracoviště Svitavy bude z důvodu rekonstrukce stávající budovy fungovat v náhradních prostorách na adrese Tkalcovská 381/1, Svitavy (budova Domova na rozcestí v areály firmy Olspol.) a to v době od 26.6. do 29.9.2017. Po tuto dobu nás kontaktujte emailem nebo na tel. čísle 604 867 581. Z důvodu omezení provozu po dobu rekonstrukce budovy lze objednávat nové klienty až od 1.9.2017. Telefonní číslo 461 562 604 nebude do 6.10.2017 v provozu.

Změna korespondenční adresy pro pracoviště ve Svitavách je: Poradna pro rodinu Pardubického kraje, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy.

V současné době je dočasně tel. číslo 604 867 581 mimo provoz. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 606 051 590.

 

Dne 22. září 2017 bude Poradna pro rodinu Pardubického kraje ve Svitavách z organizačních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 

Dne 11. října 2017 bude mít Poradna pro rodinu Pardubického kraje v Chrudimi z provozních důvodů otevřeno mimořádně pouze do 14:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

Co si představit pod názvem Poradna pro rodinu Pardubického kraje?

Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle. Dále poskytuje těmto klientům psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc.

Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poradna pro rodinu Pardubického kraje dále zajišťuje v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen nrp) zejména tyto činnosti:

 • vyhledávání nových zájemců o nrp
 • psychologické posouzení žadatelů a dětí
 • přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • přípravu k přijetí dítěte do rodiny
 • poradenskou pomoc před a po přijetí dítěte do rodiny
 • následnou péči pro náhradní rodiny
 • pravidelné skupinové konzultace o výkonu pěstounské péče
 • telefonickou krizovou linku pro náhradní rodiny

Poradna pro rodinu Pardubického kraje provádí preventivní a osvětovou činnost.

Zájemci o službu nepotřebují odborná doporučení.
Služby jsou poskytovány bezplatně, na požádání anonymně.
Poradna požaduje při zahájení spolupráce osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonický kontakt, rodinný stav, vzdělání, povolání.
Dále při obtížích v oblasti partnerských vztahů či obtížích v oblasti rodinného soužití délku známosti, délku manželství, počet dětí a počet dětí žijících v domácnosti.

V případě, že zájemce o službu požaduje zůstat v anonymitě, poskytuje poradně pouze jméno( možno smyšlené) a kontakt ( email či telefon).

Naše poslání

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytovat odborné psychologické poradenství a obecné a odborné sociální poradenství partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům při řešení jejich problémů.
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce), nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout. Jedná se o osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského, sociálního zařazení i místa bydliště.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích. Záměrem a posláním PPR Pk je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní pomoc tak, aby řešení těchto obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.

Další důležitou oblastí je poskytování komplexních služeb v oblasti náhradní rodinné péče.

 

Bariéry

Poradna pro rodinu Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách a v Chrudimi je bezbariérová (poradna je umístěna buď v přízení budovy, a nebo sídlí v budově s výtahem). Poradna pro rodinu Pardubického kraje s pobočkou v Pardubicích sídlí v prvním patře budovy bez výtahu. V případě, že má klient či žadatel služby určitý typ pohybového omezení, po telefonické domluvě zajistí daný terapeut konzultační místnost v přízemí té samé budovy, v jaké je sídlo Pardubické pobočky.

 

Kapacita služby

Kapacita služby odborného sociálního poradenství je 27 konzultací na jeden pracovní den. Tato kapacita je součet možných konzultací na pobočce v Pardubicích, v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí,  ve Svitavách a u poradenství týkající se náhradní rodinné péče.

Kde nás najdete

Pardubice


Mozartova 449
530 09 Pardubice

Objednávaní klientů

tel:
466 263 080
tel:
603 273 948
Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.
email:
pardubice@poradnapardubice.cz

Konzultační hodiny

Po, St800-1100 1200-1700
Út, Čt800-1100 1200-1400
800-1200

Chrudim

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Zobrazit větší mapu

Copyright Poradna pro rodinu pardubického kraje 2012 Administrace